EduPoint® is opgericht op 1 mei 2000.

EduPoint® is een organisatie die gericht is op het doorontwikkelen van capaciteiten van individuele personen en groepen.

 

 

Missie

Verminderen van leerbelemmeringen, versterken van het leren-van-en-met-elkaar en  het regisseren van eigen je leerweg'  zijn kerndoelen wanneer (persoonlijke - of school)ontwikkeling dreigt vast te lopen.  EduPoint ondersteunt die kerndoelen, met behulp van onderzoek, training, coaching en begeleiding.

Visie

We doen dat door onderzoek, ontwikkelen, trainen, coachen, begeleiden, speciale leerhulp en het opzetten van interne opleidingen. We bieden dat aan in maatwerktrajecten en standaardpakketten.

1.        Advies bij teamontwikkeling

2.        Trainen en coachen van leerlingen en leerkrachten

3.        Individueel begeleiden van leerlingen 

4.        Onderzoek en gespecialiseerde leerhulp aan leerlingen (dyslexie, dyscalculie, intelligentie etc.)

 

 

Organisatie

EduPoint® is een netwerkorganisatie. Voor de uitvoering van opdrachten wordt samengewerkt met een aantal partners door het gehele land. De partners hebben een eigen bedrijf of een parttime baan en werken voor EduPoint® bij het uitvoeren van opdrachten.

Er wordt gewerkt voor commerciële bedrijven, scholen, non-profit instellingen en particulieren.

Voor de uitvoering van de opdrachten wordt samengewerkt met een aantal andere bedrijven. Deze bedrijven kunt u vinden onder het kopje Links elders op de site.

EduPoint® is gevestigd in Bergen op Zoom.

Opdrachten voor organisaties zijn vrijwel steeds maatwerk.  Opdrachten worden uitgevoerd in de Benelux en Duitsland.

Opdrachten kunnen worden uitgevoerd op locatie. Nederlands is standaard de voertaal. Engels en Duits kunnen ook worden gekozen als voertaal.

Opdrachten voor particulieren kunnen maatwerk als standaardwerk zijn.

Maatwerk wordt altijd gestart met een schriftelijke offerte. Standaardwerk is een keuze uit bestaand aanbod.

Bij de K.v.K is EduPoint® ingeschreven onder nummer: K.v.K. 20099381 (Breda).

Leveringsvoorwaarden: op te vragen via de link in de voettekst.

In principe wordt er gewerkt volgens de eigen leveringsvoorwaarden. Hiervan kan afgeweken worden voor een speciaal project. Dit wordt dan nadrukkelijk in het contract opgenomen. Opdrachten, zonder nadere beschrijving van de leveringsvoorwaarden, worden aangegaan volgens de voorwaarden van EduPoint®.