We staan open voor suggesties voor verbetering van onze website via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

EduPoint® is opgericht op 1 mei 2000.

EduPoint® is een organisatie die gericht is op het doorontwikkelen van capaciteiten van individuele personen en groepen.

 

 

Missie

'Effectief lerende organisaties' zijn sterk gericht gaat om het leren van de mensen binnen die organisatie.  Wegnemen van leerbelemmeringen, faciliteren van het leren 'on-the-job', het creeren van een 'leren-van-elkaar-cultuur' en het creëren van 'leerwegen'  zijn daarbij noodzakelijk/  EduPoint ondersteunt die ontwikkelingen, met behulp van onderzoek, training, beeldcoaching en begeleiding.

Visie

We doen dat door onderzoek, ontwikkelen, trainen, coachen, begeleiden, speciale leerhulp en het opzetten van interne opleidingen. We bieden dat aan in maatwerktrajecten en standaardpakketten.

1.        Team ontwikkelen

2.        Trainen en coachen

3.        Begeleiden en conflicten hanteren

4.        Onderzoek en gespecialiseerde leerhulp (dyslexie, dyscalculie etc.)

5.        Ondersteunen van EVC* trajecten (*EVC = Erkenning van Verworven Competenties.)

 

Organisatie

EduPoint® is een netwerkorganisatie. Voor de uitvoering van opdrachten wordt samengewerkt met een aantal partners door het gehele land. De partners hebben een eigen bedrijf of een parttime baan en werken voor EduPoint® bij het uitvoeren van opdrachten.

Er wordt gewerkt voor commerciële bedrijven, scholen, non-profit instellingen en particulieren.

Voor de uitvoering van de opdrachten wordt samengewerkt met een aantal andere bedrijven. Deze bedrijven kunt u vinden onder het kopje Links elders op de site.

EduPoint® is gevestigd in Bergen op Zoom.

Opdrachten voor organisaties zijn vrijwel steeds maatwerk.  Opdrachten worden uitgevoerd in de Benelux en Duitsland.

Opdrachten kunnen worden uitgevoerd op locatie. Nederlands is standaard de voertaal. Engels en Duits kunnen ook worden gekozen als voertaal.

Opdrachten voor particulieren kunnen maatwerk als standaardwerk zijn.

Maatwerk wordt altijd gestart met een schriftelijke offerte. Standaardwerk is een keuze uit bestaand aanbod.

Bij de K.v.K is EduPoint® ingeschreven onder nummer: K.v.K. 20099381 (Breda).

Leveringsvoorwaarden: op te vragen via de link in de voettekst.

In principe wordt er gewerkt volgens de eigen leveringsvoorwaarden. Hiervan kan afgeweken worden voor een speciaal project. Dit wordt dan nadrukkelijk in het contract opgenomen. Opdrachten, zonder nadere beschrijving van de leveringsvoorwaarden, worden aangegaan volgens de voorwaarden van EduPoint®.