Lezingen

Wij verzorgen een groot aantal lezingen. In de tijd van internet blijken mensen werkend in allerlei verschillende soorten instellingen, graag weer een lezing te krijgen. We maken bij lezingen zeer terughoudend gebruik van presentatiemiddelen als PowerPoint. We zoeken, afhankelijk van de groepsgrootte, naar interactie. Ons brein blijkt gemaakt voor echte interactie. 

Hieronder een aantal lezingen die eerder verzorgd zijn.

    • Breinleren: Ons onderwijs en veel andere plaatsen waar geleerd wordt, gebruiken nog weinig de kennis die verkregen is uit de neuroscience. Dit vakgebied van de neurologie, geeft steeds meer aanwijzingen hoe onze hersenen werken. Vooral de hersen van jongeren onder de 25 jaar zijn nog niet uitontwikkeld. Ze vergen daarom een andere aanpak.   
    •  Effectief begeleiden (waaronder coachen): Op het juiste moment de goede vragen stellen is erg moeilijk. In deze lezing gaan we in op wat een juist moment is en hoe daar gebruik van gemaakt kan worden door de juiste vragen te stellen.