Onderzoek

We bieden 3 mogelijke onderzoeken aan:

 

 1. Onderzoek van individuele leerlingen in relatie met de klas.
 2. Onderzoek naar kwaliteiten van leerkrachten.
 3. We doen onderzoek naar de voorwaarden voor een goede teamontwikkeling.


Scholen zijn mensenwerk. Binnen scholen is een goede teamontwikkeling van belang voor de leerprestaties van de leerlingen. Daarnaast is teamontwikkeling ook van belang voor het welbevinden en de gezondheid van de medewerkers.

Hoe kan een dergelijk onderzoek eruit zien?

 

 • Voorgesprek met de opdrachtgever, gevolgd door een grove offerte.
 • Intake:  Alle betrokkenen krijgen een enquête,  zo nodig aangevuld met een interview.
 • Analyse:  Na de enquête en interviews wordt het materiaal geanalyseerd. Die analyse wordt vertaald in een uitgewerkte offerte. We maken daarbij gebruik van een aantal speciale middelen:
 • Symlog® een systeem dat ontwikkeld is door de universiteit van Harvard (USA) en wereldwijd is doorontwikkeld. Uitgangspunt bij Symlog zijn “persoonlijke waarden”.
 • LET; Leader Effectiveness Training, dat naar de communicatie kijkt.
 • Hulpmiddelen ontwikkelt door Csikszentmihalyi, Wildschut, Bommerez, Buitenhuis, Wolff e.a. ‘Welbevinden’, ‘uitdaging’, ‘FLOW’ worden daarmee gemeten. Deze aspecten zijn voor het functioneren van het team van groot belang.
 • Aanbeveling
 • Daarna volgt er een aanbeveling voor een teamontwikkelingstraject. Daarbij worden opnames gemaakt. Deze vormen een hulpmiddel voor de sturing tijdens het traject en voor de evaluatie van het traject.
 • Er vindt na de uitvoering van het traject een evaluatie op ‘beleving’ en later op ‘resultaat’ plaats.
 • Het traject eindigt met een gerichte aanbeveling voor kwaliteitsbeheer en -behoud.


Mogelijk vervolgtrajecten

Vanuit de teamtraining kan het nodig zijn om vervolgtrajecten op te pakken in de vorm van

 • het organiseren van een interne opleiding en training.
 • individuele coachingstrajecten.
 • uitbouw van een kwaliteitssysteem.